Kateřina Urbanová

Nedám vám odpovědi na Vaše otázky, ale pomohu vám je najít. Máme je všichni v sobě a časem je v sobě také objevíme. Někdo dříve, někdo později, většina lidí dnes bohužel často až na smrtelné posteli. Žijte život naplněně, spokojeně, štastně a zdravě každý den. 

Žijeme jen jednou, pokud to uděláme správně, tak to stačí.

Mým učitelem je život. Mým zrcadlem mé děti. Mojí inspirací můj partner. Moji zpětnou vazbou přátelé. 

Žila a pracovala jsem v mnoha zemích, pro nadnárodní korporace i malé firmy, spoluzaložila a deset let úspěšně stála v čele průmyslového vydavatelství, dnes podnikám v různých oborech (zejména v letectví), publikuji, koučuji, moderuji, poskytuji rozhovory. 

Jsem mámou tří dětí, žiji v rodné Praze i krásných Jeseníkách, párkrát jsem obletěla svět. Kromě cestování mám ráda jógu, kterou vyučuji, běh a meditaci. Studuji zdravý životní styl ve všech jeho podobách - ať je to strava, vztahy, pohyb, světlo, spánek, dýchání, energie, informace, stres... a jejich vliv na fungování našeho těla a mysli.

Naplněný život pro mne znamená vnitřní klid a spokojenost bez ohledu na vnější prostředí, šťastná duše, harmonické a láskyplné vztahy, zdravé tělo plné energie a chuti učit se, objevovat, tvořit, pracovat, milovat, pomáhat. A také život v hojnosti, žití a prožívání každého okamžiku, plné uvědomění si svých neomezených schopností a možností. 

Neustále se učím. V samotě nacházím sama sebe. Ve své zranitelnosti sílu. V cestování a objevování inspiraci a úžas nad nekonečnými možnostmi, které máme, respekt k životu, planetě, naší historii a kulturnímu dědictví. Velké životní transformace a ztráty nejbližších mě naučily pokoře a vděčnosti. 

Inspirací na mé cestě a lidé, od kterých se každý den učím, jsou např. Sam Harris, Sadhguru, Mel Robbins, Brené Brown, Don Miguel Ruiz, Tim Ferriss, Anthony Robbins, Jordan Peterson, Bob Proctor, Amrit Desai, Mark Hyman, Andrew Huberman a mnoho dalších.

Mohu být Váš "CERN". Zkratky neexistují, ale ukážu Vám nástroje a techniky, které Vás k Vaší cestě dovedou efektivně, bez zbytečného klopýtání. 

Spektrum mých klientů je široké a spojuje je jedno - víra v to, že život může být daleko krásnější a chuť a odvaha takový život prožít. 

Bolest je někdy nevyhnutelná, utrpení je vždy naše volba.

Moji práci definuje má vlastní morálka, pocit zodpovědnosti, respektu a pokory. Dále se řídím Globálním etickým kodexem pro kouče a mentory.