Etický kodex

08.09.2018

Moji práci definuje má vlastní morálka, pocit zodpovědnosti, respektu a pokory. Řídím se Globálním etickým kodexem pro kouče a mentory.